8h - 17h | Từ thứ 2 - thứ 7
       

Bộ đàm cũ

Máy trạm Kenwood cũ TM271A

Máy trạm Kenwood cũ TM271A

1,500,000 đ4,000,000 đ
- 63%
Bộ đàm gắn xe cũ Icom IC-2200H

Bộ đàm gắn xe cũ Icom IC-2200H

1,500,000 đ3,000,000 đ
- 50%
Bộ đàm taxi cũ Kenwood TM261A

Bộ đàm taxi cũ Kenwood TM261A

1,300,000 đ3,000,000 đ
- 57%
Máy trạm đã qua sử dụng Motorola GM338

Máy trạm đã qua sử dụng Motorola GM338

1,800,000 đ6,200,000 đ
- 71%
Bộ đàm cũ Icom IC-V82

Bộ đàm cũ Icom IC-V82

600,000 đ2,000,000 đ
- 70%
Bộ đàm đã sử dụng Magone A8

Bộ đàm đã sử dụng Magone A8

600,000 đ2,000,000 đ
- 70%
Bộ đàm cũ motorola CP1100

Bộ đàm cũ motorola CP1100

1,200,000 đ3,300,000 đ
- 64%
Bộ đàm cũ kenwood TK2207

Bộ đàm cũ kenwood TK2207

500,000 đ2,500,000 đ
- 80%
Bộ đàm đã qua sử dụng Motorola GP328

Bộ đàm đã qua sử dụng Motorola GP328

1,500,000 đ6,200,000 đ
- 76%