8h - 17h | Từ thứ 2 - thứ 7
       

Bộ đàm Trung Quốc khác

Bộ đàm đi xa KYD HT800A

Bộ đàm đi xa KYD HT800A

1,100,000 đ1,500,000 đ
- 20%
Bộ đàm HYT TC508

Bộ đàm HYT TC508

1,800,000 đ1,950,000 đ
- 8%
Bộ đàm Clarigo 418 | SMP418

Bộ đàm Clarigo 418 | SMP418

1,000,000 đ1,200,000 đ
- 33%