8h - 17h | Từ thứ 2 - thứ 7
       
Máy bộ đàm Baofeng
Bộ đàm Baofeng UV8

Bộ đàm Baofeng UV8

Call1,400,000 đ
- 14%
Bộ đàm Baofeng UV6

Bộ đàm Baofeng UV6

1,000,000 đ1,200,000 đ
- 100%
Bộ đàm Baofeng UV5RC

Bộ đàm Baofeng UV5RC

800,000 đ1,200,000 đ
- 33%
Bộ đàm Baofeng UV-3R

Bộ đàm Baofeng UV-3R

Call1,400,000 đ
- 36%
Bộ đàm Baofeng UV3R+

Bộ đàm Baofeng UV3R+

Call1,500,000 đ
- 27%
Bộ đàm Baofeng UV82

Bộ đàm Baofeng UV82

950,000 đ1,600,000 đ
- 38%
Bộ đàm Baofeng BF-A5

Bộ đàm Baofeng BF-A5

400,000 đ750,000 đ
- 43%
Bộ đàm Baofeng BF888S

Bộ đàm Baofeng BF888S

300,000 đ650,000 đ
- 46%